CONTACT: Adam Walczak
Tel: 07808510869 Email: adamwalczak26@wp.pl

Grupa RUAH powstała z myślą o mówiących po polsku, którzy szukają w życiu głębokiego celu i duchowego wzrostu. Na naszych spotkaniach skupiamy się na Bogu w pasjonującej modlitwie i studiowaniu Słowa Bożego, dzieląc się ze sobą nawzajem swoimi przeżyciami przy kawie i ciastku. 

The RUAH group was created with Polish language speaking people in mind who are seeking a deep purpose and spiritual growth in their lives. At our meetings, we focus on God in passionate prayer and in studying God’s Word, sharing our experiences with each other over a cup of coffee and a cake.